AUDIT WEBSITE
free icon
free icon
“BẮT MẠCH” VẤN ĐỀ
 • Website vận hành chưa tốt
 • SEO mãi không lên TOP
 • Tỷ lệ chuyển đổi thấp
audit header
Audit website - giải pháp hiệu quả
dành cho doanh nghiệp và cá nhân
muốn cải thiện hiệu suất trang web
tich logo
Hoàn toàn miễn phí - Chuyên viên Ctrl Media thực hiện phân tích website tổng thể dựa trên kinh nghiệm cùng với các công cụ phân tích chuyên sâu
tich logo
Giải đáp chuyên sâu 1-1 - Bạn sẽ được chuyên viên tư vấn sắp xếp một buổi online meeting giải đáp các vấn đề trong báo cáo audit website của bạn
tich logo
File PDF báo cáo lưu trữ - Một báo cáo chi tiết sẽ được gửi tới bạn sau khi hoàn thiện phần audit website trong vòng 72 giờ
Khi nào bạn cần Audit Website?
 • Nhận thấy website vận hành kém: tốc độ tải trang chậm, trải nghiệm kém mượt mà
 • Nhận thấy SEO website chưa có hiệu quả
 • Nhận thấy tỷ lệ thoát trang cao
 • Nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi kém
speed icon
Audit Website dành cho ai?
 • Dành cho doanh nghiệp và cá nhân
 • Có website đang vận hành tối thiểu từ 6 tháng
 • Xây dựng mục tiêu phát triển thương hiệu qua kênh website
rocket icon
Quy trình Audit website tại Ctrl Media
 • Tiếp nhận yêu cầu
 • Liên hệ trao đổi và nắm bắt vấn đề
 • Tiến hành audit website
 • Gửi báo cáo kết quả audit website
 • Giải đáp 1-1 trong 45 phút
person icon
Đăng ký tham gia miễn phí
footer icon