SEO technical

Technical SEO là các kỹ thuật đảo bảo website và máy chủ của bạn vận hàng tối ưu, từ đó đảm bảo con bọ của các công cụ tìm kiếm hiểu, thu thập và lập chỉ mục trang web của bạn một cách tốt nhất. Mục tiêu là cải thiện thứ hạng trang web của bạn